Tuyển dụng Gia Định Ford 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc phát triển sự nghiệp cùng Sài Gòn Ford. 

Sự đóng góp của cá nhân cũng như tập thể người lao động Tại Sài Gòn Ford là nền tảng tạo nên sự phát triển của công ty được lớn mạnh và bền vũng do đó chính sách đãi ngộ lao động luôn được Công ty xem trọng và liên tục hoàn thiện.